Üye Girişi

Şifre Hatırlatma Servisi


Üyelik Bilgileri

Adınız
Soyadınız
Eposta Adresiniz
TC Kimlik No
Kullanıcı Adı (isteğe bağlı)
Şifre
Şifre Tekrar
Doğum Tarihi
Üyelik Tipi
Alışveriş Çeki
Cinsiyet

İletişim Bilgileri

Ülke
İl
İlçe
Mahalle / Köy
Telefon Numaranız
Cep Telefon Numaranız
Adres

Üyelik Sözleşmesi

NAHRİN BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1.TARAFLAR

İş bu sözleşme bir tarafta;

1.1. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmekte olan ve DENK Kozmetik Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. olarak faaliyet göstermekte olan, merkezi Alemdağ Mh. İlim Sk. No:23A/A Çekmeköy/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili’ ne 9250000 sicil numarası ile kayıtlı bir limited şirket olan DENK Kozmetik Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.  (bundan böyle NAHRİN olarak anılacaktır);

ile

1.2. DENK Kozmetik Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin Bağımsız Temsilcisi olan, ......................................................................................................................................................................................... adresinde ikamet eden ve T.C. Kimlik No:…………………....... olan …………………............... (bundan sonra BAĞIMSIZ TEMSİLCİ olarak anılacaktır)

arasında akdedilmiştir.

1.3. Bağımsız Temsilci başvurusu başvurucunun eşi ile birlikte imzalandığı takdirde her iki başvurucu müşterek temsilci olacaktır.

(Nahrin ve Bağımsız Temsilci bundan sonra tek başlarına “ Taraf ”, birlikte “ Taraflar ” olarak anılacaklardır.”)

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Bu sözleşme NAHRİN ile BAĞIMSIZ TEMSİLCİ arasındaki ilişkiyi belirleyerek tarafların karşılıklı haklarını, görev ve sorumluluklarını tanımlar. Bu sözleşme, tarafların çıkarlarının korunmasını sağlamak için düzenlenmiştir.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK KAZANMASI

3.1. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ olmak ve NAHRİN marka ürünlerin satışını yapabilmek için BAĞIMSIZ TEMSİLCİ’ nin NAHRİN’in seminerine katılması ve sertifika alması gerekmekte olup bir başka NAHRİN TEMSİLCİSİ’ nin sponsorluğunda da bu sertifika alınabilir.

3.2. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ başvuru formunun NAHRİN tarafından onaylanması halinde, onay tarihini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde müşteri fiyat listesi üzerinden BAĞIMSIZ TEMSİLCİ tarafından seçilen ilk 5 (beş) ürünün satın alınması durumunda, NAHRİN arasında bağlayıcı bir anlaşma doğacaktır. Bu anlaşmaya ilişkin olarak BAĞIMSIZ TEMSİLCİ NAHRİN Şirket İlkelerini okuduğunu, anladığını ve sözleşmenin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ’NİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUKLARI

4.1. Temsilcilik başvurusunun eş ile birlikte yapılması halinde her iki eş de müşterek temsilci olacak olup Nahrin şirket ilkelerine uymak konusunda müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağını kabul eder.

4.2. Sözleşme yürürlükte olduğu sürece NAHRİN, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ’ ye tüm ürünleri sağlayacak olup, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ’ nin satışları NAHRİN Şirket ilkeleri uyarınca değerlendirilecek olup (NAHRİN  Pazarlama planına uygun olarak, Sıcak Satış Karı, Derinlik Primi, Kademe Primi ve Kariyer Bonusu) ve NAHRİN Şirket ilkelerinde belirtilen haklar  tanınacaktır.

4.3. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ’ nin alacağı ücret çalışma saatine bağlı olmayıp satış ve ürünleri teslimde gerçekleştirilecek denetim, temsilci satış ve sponsorluk performansına bağlı olacaktır. Bu ücrete ilişkin stopaj da dahil olmak üzere tüm vergiler BAĞIMSIZ TEMSİLCİ tarafından karşılanacaktır.

4.4. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ yaptığı işlemlerde kendi adına ve bireysel olarak hareket edecek olup NAHRİN ürünlerini satma işinde, bağımsız olarak çalışacaktır.

4.5. İşbu sözleşme ile BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, NAHRİN’ nin bir çalışanı ve/veya temsilcisi durumuna gelmeyecek olup NAHRİN adına hareket etmeyeceğini, taahhütlerde bulunmayacağını, sesli ve görüntülü kayıtlar basılmış malzeme ve bunlarla olmamak üzere her türlü reklamı kullanmadan önce NAHRİN’ e danışarak  yazılı izin alacağını, NAHRİN’ nin izni olmadan NAHRİN logosunu ve ticari adını  kullanmayacağını kabul ederek bu çerçevede kendi girişimcilik faaliyetlerini yürütecektir.

4.6. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, NAHRİN’ e ait ürünlerin içeriği,  kalitesi ve kullanımı konusundaki bilgilendirmeleri eksiksiz ve hatasız olarak yapacağını beyan eder ve aksi bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.7. NAHRİN uygulanabilir bir pazarlama stratejisi sürdürebilmek için ve ekonomik koşullara ayak uydurabilmek için yapılan yasal değişiklik ve gereksinimlere uygun olarak işbu sözleşme şartlarında ve şirket ilkelerinde haber vermeksizin değişiklik, düzeltme ve yeni düzenleme yapabilir. Bu değişik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin BAĞIMSIZ TEMSİLCİ’ ye tebliğini müteakip olarak işlerin bu yeni düzenlemeler uyarınca ifa edeceği taraflarca kabul edilmiş sayılır.

MADDE 5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

5.1. İşbu sözleşme, işçi-işveren arasında düzenlenmiş bir iş sözleşmesi olmayıp BAĞIMSIZ TEMSİLCİ tarafından NAHRİN’ e yazılı olarak bildirilmek suretiyle bildirim tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde feshedilebilir.

5.2. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ tarafından NAHRİN Şirket ilkelerinin kötüye kullanılması, yanlış temsil edilmesi ve ihlali ile sonuçlanabilecek davranışların gerçekleştirilmesi veya faaliyetler ile sebep olunması durumunda taraflar arasındaki anlaşma NAHRİN tarafından herhangi bir ihbar süresi ve tazminat verilmeksizin feshedilebilir.

MADDE 6. ÖDEMELER VE ÜCRETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

6.1. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, NAHRİN ürünlerini Temsilci fiyat listesi üzerinden satın alacağını ve tüm ürün alımlarını varsa vergiler dahil olmak üzere şahsına ait kredi kartı ile veya NAHRİN’ in hesabına (Garanti Bankası (1146 - 6298582), (IBAN: TR19 0006 2001 1460 0006 2985 82), (Posta Çeki Hesabı:11326218) havale/eft şeklinde ödeyeceğini kabul eder.

6.2. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, tarafından yapılacak olan alımlarda ürünleri elden ve/veya kargo aracılığı ile temin edebileceğini kabul eder. Kargo yolu temin edilecek ürünlerin toplam değeri 140-TL’nin altında ise kargo bedeli BAĞIMSIZ TEMSİLCİ tarafından ödenecek olup toplam değerleri 140-TL’nin üzerinde olması halinde kargo bedeli NAHRİN tarafından karşılanacaktır.

6.3. NAHRİN’ e ait ürünler BAĞIMSIZ TEMSİLCİ tarafından hiçbir neden ve koşul altında NAHRİN tarafından belirlenmiş olan müşteri fiyat listesindeki fiyatlardan daha düşük fiyata satılmayacaktır.

6.4. Temsilci fiyat listesi ve müşteri fiyat listesi CHF (İsviçre Frangı) kuru dikkate alınarak her ay güncellenecek olup BAĞIMSIZ TEMSİLCİ ürün alımlarını her ay güncellenmiş olan fiyat listesi üzerinden gerçekleştirecektir.

MADDE 7. BAĞIMSIZ TEMSİLCİLİĞİN DEVRİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

7.1. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ temsilciliğini NAHRİN’ in onayını almak suretiyle birinci derece akrabalarına devredilebilir. NAHRİN herhangi bir başvuruyu kendi takdirine göre ve gerekçe göstermeksizin kabul ya da reddetme hakkını saklı tutar. Başvuru onaylandığı takdirde Temsilcilik sözleşmesi yeni hali ile geçerli olur, eski sözleşme geçerliliğini yitirir.

7.2. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ temsilciliğini devrettiği takdirde ancak 12 ay sonra Bağımsız Temsilcilik için NAHRİN’ e başvuru yapabilir ve NAHRİN yönetim kurulu kararı ile tekrar Bağımsız Temsilci olabilir.

7.3. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, temsilciliğini devrettiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde başka bir çok katlı ağ pazarlama sistemine kayıt olursa, Temsilciliğini devrettiği kişiye yapılan bütün ödemeler durdurulur. NAHRİN, böyle bir durumda kendi takdirine göre ve gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi fesh etme hakkını saklı tutar.

7.4. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ vefat eder ise; Bu sözleşmede adı varis olarak belirtilen kişiye veya sözleşmede varisler kısmı boş bırakıldığı takdirde yasal varis olarak görünen kişiye (Birden çok varis var ise, varislerin aralarından seçecekleri kişi veya bu konuda anlaşma sağlanamadığı takdirde NAHRİN’ in kendi takdirinde olmak üzere bu varisler arasından seçeceği kişi) miras yolu ile bağımsız temsilcilik devredilebilir. Sözleşmede adı geçen varis veya varis olarak görülen kişi, vefatı takip eden 2 ay içerisinde NAHRİN’ e Temsilcilik devir işlemleri ile ilgili olarak yazılı bir dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Bu süre zarfında gerekli başvuru yapılmadığı takdirde üyelik bitmiş kabul edilir ve sözleşme geçerliliğini yitirir. Vefatı takip eden 2 aylık süre geçtikten sonra varis/varisler herhangi bir hak iddia edemezler. Bağımsız Temsilciliği miras yolu ile elde eden Temsilci NAHRİN ile eski sözleşmeyi tamamlayıcı mahiyette yeni bir sözleşme imzalar ve NAHRİN bütün kurallarına, sözleşme ve ilkelerine uymayı kabul eder.

MADDE 8. YAZILI BİLGİLENDİRMENİN YAPILACAĞI ADRESLER VE İLETİŞİM BİLGİLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

8.1. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, bu sözleşmede beyan ettiği iletişim bilgileri (adres, telefon vb) değiştiği takdirde en geç 1 ay içinde bu değişiklikleri NAHRİN’ e bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. NAHRİN ile BAĞIMSIZ TEMSİLCİ arasında yapılan bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre yorumlanacak, bu konuda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

YUKARIDA BELİRTİLEN TÜM HUSUSLARI OKUDUM VE ANLADIM. BAĞIMSIZ TEMSİLCİ OLARAK KABUL EDİLDİĞİM TAKDİRDE; AHLAK, DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK KURALLARI ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMAYI, HERHANGİ BİR SABIKA KAYDIMIN BULUNMADIĞINI VE VERDİĞİM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE YUKARIDA BELİRTİLEN TÜM ŞARTLARI KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDİYORUM.

  • ( * ) Doldurulması zorunlu alanlar.
  • Yukarıda belirttiğiniz tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.